Københavns Billedskærer Værksted
David Svane

˚

˚

Restaurering projekt:

Rokoko konsolbord

Jeg har haft lejlighed til at arbejde meget med stilarten rokoko, blandt andet for Slots- og Kulturstyrelsen og i samarbejde med snedkeriet på Amalienborg.

Amalienborg |   rekonstruktion |   Restaurering |   slots og kulturstyrelsen

Á222222